Mødefaciliteter på Dortheavej

13. marts 2009

MØDELOKALE

Vi inviterer udenomsparlamentariske græsrodsgrupperinger til at komme og bruge vores nye mødelokale. Duk op på et mandagsmøde hvis dig og din gruppe er interesseret i at benytte vores mødelokaler til et eller flere møder.


!OBS! - Vi låner ikke dette mødelokale ud til partipolitisk virksomhed.