De 5 grundregler

De 5 grundregler

For at skabe et fristed er det nødvendigt at konfrontere det og dem der indskrænker andres frihed. Derfor har vi 5 grundregler som vi forventer at alle aktivister og brugere respekterer - uanset om det er under en koncert fredag aften eller en ganske almindelig tirsdag på en bænk i gården.


INGEN RACISME

Racismen er igennem mange år taget til i styrke i Danmark - fra regeringsplan til gadeplan. Folk med en anden hudfarve end hvid mødes med en masse specielle forventninger til hvad de kan, hvad de mener, hvad de tror på og hvad de vil. Det er alle fordomme som samfundet og medier producerer. Dertil kommer racistisk chikane og vold. Der er ikke nogen tvivl om at det er nemmest at være hvid i Danmark i dag og at indvandrere og flygtninge er blevet til syndebukke for en masse af de problemer som samfundet selv genererer. Vi mener ikke at der kan konkluderes noget som helst om en person på baggrund af hudfarve, nationalitet eller sprog. Racisme er derfor også udsmidningsgrund i Ungdomshuset. Det gælder også racistiske emblemer, tatoveringer og lignende.

INGEN SEXISME

Både mænd og kvinder forventes at leve op til bestemte kønsroller. Rollerne er konstrueret sådan at kvinder rammes langt hårdere af denne sexisme end mænd nogensinde har gjort eller vil komme til. Overalt i samfundet udsættes kvinder for nedvurdering, chikane og seksuelle overgreb - fra hånden på røven til voldtægt. I vores hus forsøger vi derfor at sætte grænsen tidligere end de fleste andre gør. Her er det udsmidningsgrund at tale nedladende om kvinder eller bruge kønsdiskriminerende udtryk. Brug af udtryk som ho, kælling, luder eller at stå og råbe fisse vil betyde farvel, gå hjem, tag dig sammen!

INGEN HOMOFOBI/HETEROSEXISME

Vi siger både nej til homofobi og heterosexisme, fordi vi mener at ingen form for homofobi er for snævert i forhold til det fristed vi gerne vil skabe.
Ligesom samfundet har klare uskrevne regler for hvordan mænd og kvinder skal opføre sig generelt, så er der uskrevne regler for at kvinder og mænd danner par og alt andet er forkert. Udtrykket heterosexisme omfatter principielt alle de forskellige normantagelser og fremstillinger der gør heteroseksualitet til norm og dermed andres seksualitet til afvigerseksualitet og forkert. For os er det uacceptabelt at nogle mennesker blander sig i, hvilken seksualitet andre udlever, så længe der ikke er nogen, der udsættes for seksuelle overgreb. Derfor er heterosexistiske ytringer sammen med chikane af eller overgreb mod bøsser, lesbiske, biseksuelle og trans*personer ligeledes udvisningsgrund.

INGEN VOLD

Der opstår konflikter mellem mennesker, specielt når de er fulde. De uenigheder skal ikke have lov til at eskalere til vold, hvor fysisk overlegenhed er det bedste argument. Der er altid noget der er større og stærkere end den største og stærkeste person i huset - det er fællesskabet! Vold er principiel udsmidningsgrund, men det skal da ikke være nogen hemmelighed at vi altid skelner kraftigt mellem dem der sparker nedad og dem der forsvarer sig mod det.

INGEN HÅRDE STOFFER

Ethvert salg af piller, pulver og andet kemisk junk medfører livsvarig karantæne. Indtagelse i huset resulterer i bortvisning, ligesom man bliver smidt ud, hvis man er under indflydelse af narkotika. Hårde stoffer skaber simpelthen for mange sociale problemer og resulterer for ofte i vold til at vi vil vende det blinde øje til.

Med hårde stoffer mener vi alle kemisk fremstillede stoffer samt svampe og andre hallucinogener.

Fotopolitik:

Mange af Ungdomshusets brugere ser Ungdomshuset som et fristed fra et samfund der i høj grad benytter sig af kamera til registrering af borgerne. Tænk derfor over hvem og hvad du fotograferer/filmer, og husk at spørge om det er i orden med de folk du fotograferer - et nej betyder nej, og vil blive bakket op af huset. Husk også på at det ikke kun er dig selv der har adgang til Instagram, Facebook og lignende sociale hjemmesider inden du uploader billeder og tagger folk.

Billederne her på siden må frit bruges.

Vil du gerne filme/fotografere til et arrangement, kontakt da Ungdomshusets mandagsmøde på kontakt@ungdomshuset.dk eller duk op på mandagsmødet hver mandag kl. 19.00